Reglement

Kampregels en Veiligheid

Als organisatie zijn we ervan overtuigd dat een kamp alleen echt vakantie is als elk kind daar veilig is èn zichzelf kan zijn. Daarom werken we op heel veel manieren aan een veilige en prettige omgeving voor de kinderen. Soms is dat direct merkbaar voor de kinderen en soms niet.

Direct merkbaar zijn de omgangsregels. Iedereen moet zich prettig en veilig kunnen voelen en dat lukt alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. We verwachten van elk kind en van elke medewerker aan het kamp dat de omgangsregels worden nageleefd. We spreken elkaar duidelijk aan op overtreding van die regels:

Meer over veiligheid

Veel andere vormen van ons veiligheidsbeleid zijn voor de kinderen niet direct zichtbaar. We hebben hiervoor een speciaal “Beleidsplan Fysieke en Sociale Veiligheid” opgesteld, dat is goedgekeurd door de Gemeente Amsterdam. Bij het opstellen van dat plan hebben we veel hulp gehad van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Een mailtje naar het bestuur via info@licht-en-lucht.nl is voldoende om het hele Beleidsplan als PDF toegestuurd te krijgen.


We noemen hier een paar van de maatregelen: